Blog Detail

3434_374.jpg

W Polsce można znależć pracę

Nie wiadomo dokładnie, ilu Polaków w ostatnim czasie wyjechało z Polski do pracy za granicę. Jedni mówią o dwóch milionach, inni – o kilkuset tysiącach ludzi. Są wśród Polaków wyjeżdżających do pracy na Zachód ludzie wykształceni – ale większość wykonuje proste prace: sprząta, pracuje na budowach czy w sklepach. Tylko mały procent pracuje w swoim zawodzie.

Większość godzi się na pracę poniżej swoich kwalifikacji – przynajmniej na czas, aż nauczą się lokalnego języka. Potem stopniowo awansują – i coraz częściej zajmują kierownicze stanowiska. Oczywiście jest różnica między wyjazdami Polaków za granicę, a przyjazdem uchodźców do Polski. Pierwsi sami decydują o wyjeździe, drudzy są do wyjazdu zmuszeni.

Polacy mogą wrócić, gdy zechcą. Uchodźcy do ojczyzny wrócić nie mogą. Mimo to jedni i drudzy mają podobne problemy: muszą znaleźć dla siebie miejsce w obcym kraju, muszą nauczyć się języka, muszą czasem zapomnieć na chwilę o swoich ambicjach i marzeniach – bo przede wszystkim, muszą się utrzymać. Wyjazdy Polaków do pracy za granicę to dla uchodźców wręcz błogosławieństwo. W krótkim czasie w Polsce zwolniło się bardzo wiele miejsc pracy.

Dla cudzoziemców to ogromna szansa – dawno już polscy pracodawcy nie mieli takiego niedoboru pracowników. Uchodźcy i osoby z pobytem tolerowanym są przy tym w komfortowej sytuacji – jako jedyna grupa cudzoziemców w Polsce nie muszą ubiegać się o pozwolenie na pracę – prawo do pracy zyskują automatycznie. Wyglą- da na to, że aby odnieść sukces na polskim rynku pracy potrzebują tylko dwóch rzeczy: znajomości języka i dobrych chęci. I choć brzmi to prosto, wciąż wielu uchodź- ców nie znajduje pracy.

Eksperci mówią, że wina leży po obu stronach: samych uchodźców, jak polskich pracodawców. Wielu pracodawców często po prostu boi się zatrudniać uchodźców. Nie wiedzą, czego spodziewać się po cudzoziemskim pracowniku, nie znają jego praw w Polsce, nie chcą zatrudniać kogoś, z kim nie mogą się porozumieć, czasem nie mają zaufania do kwalifikacji cudzoziemców, boją się trudności. Z drugiej strony część uchodźców przyjeżdża do Polski z błędnym wyobrażeniem o życiu w tym kraju. Sądzą, że Polska zapewni im utrzymanie i życie w dobrych warunkach. Są zawiedzeni, że tak się nie dzieje.

Gdyż istotnie – pomoc społeczna nie zapewnia w Polsce wygodnego życia. Polska nie jest krajem zamożnym. Jeśli ktoś chce, by jego rodzina żyła w dostatku – musi na ten dostatek sam zarobić. Ludzie, którzy w Polsce nie pracują, z reguły żyją w biedzie. Dotyczy to i uchodźców, i Polaków. Jeszcze inna sprawa to różnice kulturowe w pracy. Inaczej pracuje się na Zachodzie, inaczej w Polsce. Inaczej w Polsce niż w Czeczenii albo Somalii. Inne są zwyczaje, inne są nawet zawody.

Pracownik-cudzoziemiec nie tylko nauczyć się musi języka kraju, w którym przyszło mu żyć, musi też nauczyć się, na czym w danym kraju polega praca, jakie panują zwyczaje. Uchodźcy, którzy chcą dla swoich rodzin finansowej stabilizacji, muszą pokonać wszystkie te trudności i poszukać pracy. Coraz więcej jest takich uchodźców, którym się to udaje. Jedni zakładają własne firmy. Inni znajdują pracę dzięki swojej oryginalności i nietypowym umiejętnościom. Są tacy, którzy w Polsce zmieniają zawód i rozpoczynają karierę zawodową od początku. Jeszcze inni pracują w Polsce we własnym zawodzie.

Wszystko to jest bowiem w Polsce możliwe – choć może czasem nie od razu. Od ekspertów od polskiego rynku pracy, którzy pomogli nam przy redakcji tego numeru gazety refugee. pl wiemy, że szukać pracy też trzeba umieć. Wiedzieć, gdzie szukać, wiedzieć – jak. Chcemy, żeby gazeta pomogła uchodźcom dowiedzieć się, jak szukać pracy w Polsce. Polska oferuje udzoziemcom coraz więcej kursów i możliwości nauki zawodu. Warto z tego skorzystać.

Dodaj darmowe ogłoszenia o pracę!

Praca w innym kraju – to inne zwyczaje.

Często pracodawcy i pracownicy mają trudności w znalezieniu wspólnego języka z powodu różnic kulturowych, przede wszystkim: różnych zwyczajów dotyczących pracy w różnych krajach. W każdym kraju oczekiwania pracowników i pracodawców są trochę inne – jeśli się ich nie zna lub nie rozumie, o kłopoty w pracy bardzo łatwo. Przede wszystkim warto powiedzieć, że w Polsce o pracę się zabiega. Jest ona traktowana jako wartość, coś, o co się dba.

Podejście ludzi do pracy oczywiście zmienia się cały czas – ale generalnie, ponieważ o pracę w Polsce było w ostatnich latach trudno, ludzie starają się dobrze wykonywać swoje obowiązki, by jej nie stracić. Ważna w Polsce jest punktualność – w wielu miejscach pracy nawet pięć minut spóźnienia jest niedopuszczalne i może być powodem do utraty pracy. Zwyczaje dotyczące przerw w pracy są różne w różnych firmach.

Z reguły, pracodawca określa, czy w danej pracy można (i kiedy) robić sobie przerwy. Rada dla cudzoziemców jest bardzo prosta: warto dokładnie poznać oczekiwania pracodawcy wobec siebie i na bieżąco wyjaśniać wszystkie nieporozumienia.

Kontakt
Polska. Warszawa. Jeśli masz pytania lub sugestie, napisz do nas.

Zapewniamy usługi w zakresie indywidualnego doboru personelu różnego poziomu.

Nie tylko szukamy pracowników dla Twojej firmy, możemy również pomóc w ocenie i testowaniu.