Blog Detail

praca-w-polshe_212.jpg

Umowa zlecenie a umowa o pracę, jaką wybrać?

W Polsce, zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownicy zazwyczaj mają styczność z dwoma rodzajami umów: umową zlecenia oraz o pracę. Bez względu na to, że ogólnie umowy te są podobne i zapewniają legalne zatrudnienie, każda z nich ma swoje szczegóły formalne, o których warto pamiętać przed zawarciem tego lub innego rodzaju umowy.

Umowa zlecenie

Pracodawca w umowie zlecenia jest określony jako zleceniodawca, zaś pracownik jest nikim innym jak zleceniobiorcą. Umowa zlecenia może mieć swoje zalety nie tylko dla zleceniodawcy, lecz także dla zleceniobiorcy.

Warto wiedzieć:

• zarówno pracodawca, jak i pracownik mają swobodę w zawarciu oraz rozwiązaniu umowy zlecenia bez okresu wypowiedzenia;
• istnieje możliwość wyboru terminu oraz miejsca wykonywania pracy;
• zleceniodawca nie płaci za urlop macierzyński, chorobowe, urlop;
• odpowiedzialność za staranność wykonanej pracy leży po stronie zleceniobiorcy;
• umowa może być zawarta w formie ustnej;
• praca może być wykonywana przez osobę trzecią;
• od wynagrodzenia są pobierane składki na ubiezpieczenie zdrowotne oraz rentowe;
• brak konieczności wypłaty comiesiącznego wynagrodzenia;
• jeżeli pracownik, czyli zleceniobiorca, ma status studenta, to zleceniodawca nie płaci za niego składki;
• utrzymanie pracownika jest tańsze dla pracodawcy niż przy zawarciu umowy o pracę. W związku z tym zleceniobiorca otrzymuje większe wynagrodzenie netto niż przy umowie o pracę.

Umowa o pracę

Umowa o pracę z kolei jest bardziej poważna, więc pracownik musi być świadom jej zawarcia. Niniejszy rodzaj umowy może być zawarty na czas nieokreślony, określony oraz okres próbny.

Należy pamiętać, że:

• pracownik przed rozwiązaniem zazwyczaj ma okres wypowiedzenia;
• umowa zapewnia płatny urlop, zasiłek chorobowy;
• pracownik ma unormowany czas pracy;
• wynagrodzenie płatne co miesiąc;
• pracownik ponosi odpowiedyialność za wykonywaną pracę i jest sprawdzany przez zleceniodawcę;
• umowa o pracę nie może być zawarta ustnie.

Z powyższego wynika, że umowa o pracę zapewnia większą pewność pracownikowi niż umowa zlecenia, ale jaki rodzaj umowy zostanie zawarty, zależy tylko od pracodawcy!

Kontakt
Polska. Warszawa. Jeśli masz pytania lub sugestie, napisz do nas.

Zapewniamy usługi w zakresie indywidualnego doboru personelu różnego poziomu.

Nie tylko szukamy pracowników dla Twojej firmy, możemy również pomóc w ocenie i testowaniu.