Blog Detail

3434_726.jpg

Stawki wynagrodzenia w polsce

Akordowa – w zależności od ilości wykonanej pracy (na przykład przy zbieraniu owoców) godzinowa – zapłata zależy od ilości przepracowanych godzin (na przykład przy rozdawaniu ulotek) dzienna, tygodniowa, miesięczna – pracownik i pracodawca umawiają się na określoną kwotę za dzień, tydzień lub miesiąc pracy, najczęściej pracownik otrzymuje pensję odpowiednio po dniu, tygodniu lub miesiącu pracy.

Brutto-netto

Pensja w Polsce składa się kilku elementów. Wypłata, którą pracownik dostaje pod koniec miesiąca, to tzw. pensja netto. Jest to tylko część pensji brutto – kwoty, którą na wynagrodzenie dla pracownika musi przeznaczyć pracodawca. Pensja netto to kwota, którą pracownik dostaje na konto. Pensja brutto – to zwykle kwota, którą ma zapisaną w umowie o pracę.

Pensja brutto to:

– pensja netto (czyli kwota, którą dostaje za pracę pracownik),
– koszt ubezpieczenia (daje pracownikowi możliwość bezpłatnego leczenia w państwowej służbie zdrowia), fundusz emerytalny (składka, z której w przyszłości pracownik ma wypłacaną emeryturę. W Polsce na emeryturę mają prawo przejść kobiety w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku lat 65),
– fundusz rentowy (składka, z której w razie potrzeby będzie mu wypłacona renta – jeśli z powodu zdrowia nie będzie mógł dalej pracować).

Ubiegając się o pracę i rozmawiając o zarobkach, koniecznie trzeba upewnić się, czy oferowana kwota jest podana brutto czy netto. Wynagrodzenie, które jest zapisane w umowie, to kwota brutto. Zależnie od typu umowy, pracownik otrzymuje na konto co najwyżej dwie trzecie jej wysokości. Jeśli jest to typowa umowa o pracę i pracownik uzgodnił wynagrodzenie za swoją pracę w wysokości np. 2500 zł, to co miesiąc otrzyma tylko 68,36% tej kwoty, czyli 1709 zł. Ktoś, kto zarabia brutto 1500 zł, dostanie na konto 1025,1 zł.

Warto też wiedzieć, że szukając pracy w Polsce o zarobkach rozmawia się na końcu, a nie na początku rozmowy. PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) to rejestr, który zawiera dane wszystkich osób przebywających stale na terytorium Polski, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące. Numer PESEL składa się z jedenastu cyfr. Pierwsze cyfry to data urodzenia. Każdy Polak uzyskuje numer PESEL tuż po urodzeniu, cudzoziemcom jest on nadawany na wniosek. Numer ten jest potrzebny do podpisania umowy o pracę.

Podatki. W zależności od zarobków, polscy pracownicy płacą określony procent swojego wynagrodzenia do budżetu państwa. Jest to tzw. PIT (ang. – Personal Income Tax). Tą nazwą określa się też formularz służący do rozliczenia
podatku. Co miesiąc z części pensji pracownika odlicza się „zaliczkę na podatek”. Podatki rozliczane są następnie za każdy rok – każdy pracownik zobowiązany jest co roku rozliczyć się z zapłaconych podatków w Urzędzie Skarbowym (instytucja zajmująca się rozliczeniami podatkowymi).

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej). Każda osoba podejmująca pierwszą pracę zgłasza do Urzędu Skarbowego wniosek o nadanie numeru NIP. Jest to dziesięciocyfrowy numer konieczny do złożenia zeznania podatkowego. Szczegóły dotyczące zasad pracy można znaleźć w kodeksie pracy. W internecie dostępny jest on na stronie: kodeks-pracy.com.pl. W wersji drukowanej kodeks powinien być udostępniany w urzędach pracy i klubach pracy. Można go też kupić w wielu księgarniach.

Kontakt
Polska. Warszawa. Jeśli masz pytania lub sugestie, napisz do nas.

Zapewniamy usługi w zakresie indywidualnego doboru personelu różnego poziomu.

Nie tylko szukamy pracowników dla Twojej firmy, możemy również pomóc w ocenie i testowaniu.