Blog Detail

rozmowa_kwalifikacyjna_126.jpg

Rozmowa kwalifikacyjna - 5 trudnych pytań

Jeden z mitów rekrutacyjnych głosi, że 75% pytań zadawanych kandydatowi podczas rozmowy o pracę można przewidzieć. Mimo że trendy w rekrutacji się zmieniają, a rekruterzy są coraz bardziej kreatywni, to jednak, gdy idziesz na spotkanie w sprawie pracy, warto mieć w głowie odpowiedzi na te pytania, które każdy rekruter ma wpisane do swojego katalogu pytań obowiązkowych.

Dlaczego chcesz zmienić pracę ?
 
To pytanie pojawia się zawsze, gdy kandydat deklaruje chęć rozstania ze swoim obecnym pracodawcą. Mimo że etyka pracy rekrutera nie pozwala mu na wchodzenie w szczegóły relacji obecny pracodawca - pracownik, to jednak podczas spotkania rekrutacyjnego stara się on wybadać powody rezygnacji kandydata z dotychczasowego miejsca pracy.

Ta wiedza pozwala rekruterowi ocenić, czy zjawiska, o których w tym kontekście wspomina kandydat, mogą wystąpić też w firmie, do której aplikuje, i tym samym jak duże jest ryzyko szybkiego odejścia tej osoby również z nowego miejsca pracy.

Odpowiadaj szczerze na pytania o powód zmiany pracy.

Nawet jeśli ta odpowiedź spowoduje, że tym razem Twoja kandydatura zostanie odrzucona, być może uchroni Cię przed popełnieniem błędu. Pamiętaj, by o byłym pracodawcy wyrażać się z szacunkiem. W ten sposób pokażesz, że niezależnie od tego, co się między Wami wydarzyło, zachowujesz profesjonalizm.
Oczekiwania finansowe?

Jest to jedno z trudniejszych pytań, ale też jedno z najbardziej oczywistych. Nic tak bardzo nie dziwi rekrutera, jak brak odpowiedzi na nie. Nie pomogą tutaj opowiadane czasami przez kandydatów historie, że nie byli przygotowani na to pytanie albo że nie zrobili rozeznania i nie potrafią odpowiedzieć.

Takie uniki często dyskredytują kandydata. Idąc na rozmowę o pracę, miej w głowie pewien przedział kwotowy, w ramach którego powinno znaleźć się Twoje wynagrodzenie. Oczywiście określenie oczekiwań finanso-wych powinno być poprzedzone analizą rynku, obserwacją trendów w branży, wywiadem wśród znajomych oraz prze-myśleniami na temat domowego budżetu. Na podstawie tych wszystkich danych możesz oszacować poziom swoich oczekiwań finansowych i potraktować go jako punkt wyjścia w czasie rozmowy o pracę.

Potraktuj rozmowę o pracę jak spotkanie biznesowe. Zasadniczym jego celem jest to, aby strony porozumiały się co do wykonanej pracy oraz oczekiwanej zapłaty za nią. Nie unikaj odpowiedzi na pytanie o oczekiwania finansowe. Ono i tak padnie, a Twoje niezdecydowanie zadziała na Twoją niekorzyść.

Co wiesz o naszej firmie?


Idąc na spotkanie towarzyskie, zwykle staramy się dowie-dzieć, z kim spędzimy czas. Podobnie przed rozmową o pracę, koniecznie powinieneś poświęcić trochę czasu na zebranie informacji o potencjalnym pracodawcy. Odpowiedź na z pozoru niegroźne pytanie: „Co pan wie o naszej firmie”, może wpłynąć na nastawienie rekrutera do dalszej części rozmowy.

Pytanie to nie tylko ma na celu sprawdzenie, czy kandydat orientuje się w branży, ale przede wszystkim bada jego nastawienie do samej możliwości zmiany pracy. Kandydat, który podczas spotkania jasno deklaruje, że nie znalazł czasu na odwiedzenie strony internetowej potencjalnego pracodawcy, nie zapoznał się z jego ofertą biznesową, a czasami nawet nie wie, czym dane przedsiębiorstwo się zajmuje, sam wystawia sobie kiepskie świadectwo. Tacy kandydaci zwykle robią niezbyt dobre pierwsze wrażenie, które trudno zatrzeć nawet dobrymi odpowiedziami na kolejne pytania.

Usługi w doboru personelu

Przed rozmową o pracę koniecznie odwiedź stronę internetową firmy, do której się wybierasz. Wynotuj sobie najważniejsze informacje i postaraj się je zapamiętać. Jeśli nie uda Ci się zapamiętać wszystkiego albo pomylisz jakieś fakty, nie przejmuj się tym za bardzo. Najważniejsze, że wykazałeś się inicjatywą i udowodniłeś, że spotkanie z rekruterem traktujesz poważnie.

Słabe i mocne strony?


To pytanie karierę rozpoczęło prawie 20 lat temu i nadal nie schodzi z rekrutacyjnej listy przebojów. Mimo że jego wartość diagnostyczna jest niska i tak naprawdę niewiele mówi o kandydacie, to wielu rekruterów właśnie od niego rozpoczyna proces badania kompetencji. Dlatego też koniecznie przygotuj sobie nie tylko listę swoich zalet i obszarów, nad którymi powinieneś popracować, ale też zastanów się, dlaczego chcesz powiedzieć właśnie o tych cechach swojej osobowości. Do jakich wniosków na podstawie tego, co deklarujesz, może dojść rekruter i czy na pewno pomoże Ci to podczas rozmowy o pracę?

Mocne i słabe strony, o których będziesz mówił podczas spotkania z rekruterem, zawsze wybieraj przez pryzmat stanowiska pracy, o które się ubiegasz. Opowiedz o takich zaletach, które mogą pomóc Ci w zdobyciu danej pracy, oraz o takich wadach, które nie przekreślają Twojej kandydatury.

Gotowość do podjęcia pracy?

Jest to bardzo trudna, ale kluczowa kwestia. Pracodawca, szukając pracownika, chce zaspokoić brak kadrowy. Z punktu widzenia biznesu rekruter ma za zadanie wypełnić tę lukę jak najszybciej jak najlepszym kandydatem. Stąd pojawiające się na rozmowie pytania o możliwość jak najszybszego podjęcia zatrudnienia. Pytanie to jednak ma również inny, ukryty cel. Rekruter zwraca uwagę nie tylko na czas, w jakim kandydat będzie „dostępny”, ale też na to, w jaki sposób rozstaje się ze swoim obecnym pracodawcą. Na tej podstawie wnioskuje, w jaki sposób przyszły pracownik rozstanie się również z jego firmą.

To, w jaki sposób opowiadasz o swojej obecnej firmie i w jaki sposób planujesz z niej odejść, świadczy przede wszystkim o Tobie jako o pracowniku. Najlepszym rozwiązaniem jest deklaracja, że ustalisz z obecnym pracodawcą zasady odejścia oraz przekazania zadań. Taka odpowiedź sprawi, że zaprezentujesz się jako pracownik poważnie traktujący swoje obowiązki.

To prawda, że każda rozmowa o pracę jest inna. Nie można przygotować się na wszystkie możliwe scenariusze, pytania i zadania.
Można jednak zrobić wiele, aby przygotować się do rekrutacji jak najlepiej. Opracowanie odpowiedzi na „rekrutacyjne standardy” to z jednej strony konieczność, z drugiej zaś okazja do lepszego rozpoznania swoich kompetencji i możliwości na rynku pracy, a tym samym bardziej świadomego poszukiwania nowego pracodawcy. KAROLINA K.

Kontakt
Polska. Warszawa. Jeśli masz pytania lub sugestie, napisz do nas.

Zapewniamy usługi w zakresie indywidualnego doboru personelu różnego poziomu.

Nie tylko szukamy pracowników dla Twojej firmy, możemy również pomóc w ocenie i testowaniu.