Blog Detail

456567_859.jpg

Proces rekrutacylny etapy

Proces rekrutacyjny składa się z kilkuetapowych negocjacji, które rozpoczynają pewną długoterminowa relację. Każdy z etapów kończy się decyzją: „idziesz dalej" lub „dziękujemy”, Jeśli dany etap zakończy się brakiem porozumienia, czyli brakiem dopasowania oczekiwań, to całe negocjacje się zatrzymują. Nie ma kolejnych okazji do rozmowy, do wyjaśnienia czy doprecyzowania.

Po obu stronach stołu pojawia się zawód i pytania:
co nie zagrało?
co mogłem/łam zrobic inaczej?
Odpowiedź: to zależy od etapu negocjacji.
lm dalej w procesie, tym bardziej możesz sprawdzić szanse na dopasowanie.

ETAPY RELACJI REKRUTACYJNEJ

W pierwszym etapie liczą się fakty -fakty, które zawarte są w Twoim CV. Oczekiwania co do umiejętności są jasno sprecyzowane w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Przegląd życiorysów zazwyczaj kończy się oceną Tak/Nie. Na drugim etapie - w rozmowie telefonicznej szuka się potwierdzenia tych faktów i doświadczeń 2 pierwszego wrażenia z kontaktu bezpośredniego.

Kolejny krok to rozmowa i tu znaczenia nabiera dopasowanie do kultury organizacyjnej. Ułatw rekruterowi pracę, sa m/a wstępnie oceń, nawet już na etapie rozważania aplikowania, czy masz szansę na dopasowanie do stylu pracy w danym środowisku.

CZTERY TYPY KULTURY

Pomyśl o czterech typach firm

  1. Klan - wszyscyjesteśmy „wielką rodziną" i zwracamy uwagę na przyjacielskie stosunki. Wzmacniane są programy, które umożliwiają nawiązywanie relacji z innymi pracownikami np. mentoring i dają poczucie uczestniczenia w życiu firmy.
  2. Hierarchia - struktura, kontrola, koordynacja, procesy -to one wyznaczają ramy działania.
  3. Adhokracja - ceniona jest przedsiębiorczość, podejmowanie ryzyka, energia innowacyjność.
  4. Rynek - firmy zorientowane na rezultat, nastawione na cele i osiągnięcia.

Zastanów się chwilę, w których z czterech typów kultur czułbyś się najlepiej. Na przykład,jeślijesteś nastawiony na bliskie relacje, praca to dla Ciebie miejsce nawiązywania przyjazni, jest duże prawdopodobieństwo, że rozwiniesz skrzydła w firmie typu Klan. Chcesz mieć poczucie sukcesu rozumiane jako osiągnięcie rezultatu? W porządku, zadbaj, żeby firma typu Rynek była w branży rosnącej.

Z kolei jeśli lubisz podejmować ryzyko, a praktyki czy innych firm technologicznych sprawiają, że Twoje oczy lśnią - firma typu Adhokracja z tzw. kulturą startupową będzie miejscem dla Ciebie.

Dodaj Darmowe ogłoszenia o Pracę - i przeglądaj bezpłatnie aplikacje!

A może potrzebujesz ram w starym stylu i nie traktujesz korporacyjnych procesówjak ograniczenie, tylko dobrze czujesz się z uporządkowaniem rzeczywistości w procesowy sposób? Teraz zapisz poniżej kilka firm, w których chciałbyś/łabyś pracować:

1. Jak się pracuje w tych firmach? Co wiesz o kulturze organizacyjnej tych firm? Zrób krótkie notatki.

2. Przejrzyj stronę internetową - nie tylko zakładkę Kariera. Prześledż, wjaki sposób firma mówi o wynikach, ludziach, osiągnięciach, rozwoju, historii.

3. Zapisz na kartce wartości firmy.

4. Szukaj ludzi, z którymi będziesz pracować, np. na Linkedln znajdź kilka osob zarządzających zespołami, pracujących w obszarze z jakim wiążesz swoją przyszłość. Co ijakim językiem mówią? Wjakim tonie się wypowiadają?

Kontakt
Polska. Warszawa. Jeśli masz pytania lub sugestie, napisz do nas.

Zapewniamy usługi w zakresie indywidualnego doboru personelu różnego poziomu.

Nie tylko szukamy pracowników dla Twojej firmy, możemy również pomóc w ocenie i testowaniu.